วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบเข้าเรียนต่อของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร


นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบเข้าเรียนต่อของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและรับฟังปัญหาในการรับสมัครสอบพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่สอบในวันที่ 1 เมษายน 2560 จะประกาศผลและรายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2560

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : http://www.obec.go.th/news/79233