วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สพฐ. เผยข้อเท็จจริงกรณีการอบรมหลักสูตรพัฒนาครู

สพฐ. เผยข้อเท็จจริงกรณีการอบรมหลักสูตรพัฒนาครู

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดให้ครูเลือกเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา โดยมีการจัดงบประมาณในการอบรม หรือ คูปอง ให้กับครู คนละ 10,000 บาทต่อปี จากนั้นได้เกิดกระแสข่าวพูดถึงประเด็นการยกเลิกหลักสูตรที่ครูได้ลงทะเบียนไปแล้ว และมีครูขอถอนตัวเป็นจำนวนมาก เพราะต้องเดินทางไปอบรมไกลแบบข้ามภูมิภาค และไม่มั่นใจว่าหลักสูตรจะถูกยกเลิกหรือไม่ เพราะไม่มีหลักประกันให้  รวมทั้งบางหน่วยที่จัดอบรมมีการทอนเงินค่าอบรมจำนวนหนึ่งจากค่าคอร์สเต็มที่ได้รับ 10,000 บาท โดยเขียนรายละเอียดในโครงการอบรม 4 วัน แต่อบรมจริงเพียง 2 วัน 
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า  ด้วยสถิติข้อมูลครูที่เข้าโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจร จะพบว่ายอดรวมยกเลิกทั้งหมดมีจำนวนกว่าสองแสนราย สามารถแยกตามพฤติกรรมได้ โดยจะเห็นว่ายอดยกเลิกหลัง 15 วันก่อนการอบรมมีเพียงแค่ 2.3% ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก ดังนั้นการบอกว่าครูแห่กันยกเลิกจึงสามารถอธิบายได้ว่าไม่เป็นความจริง ซึ่งในส่วนของการยกเลิกเพราะไม่ผ่านการอนุมัติ ก็มีเพียง 3.76% เท่านั้น ขณะที่การยกเลิกส่วนใหญ่ 86.9% หรือ 87% นั้น เกิดขึ้นก่อน 15 วัน โดยมาจากการยกเลิกการสำรองที่นั่ง หรือ waiting list หลังที่นั่งในหลักสูตรเต็มไปแล้ว และยกเลิกระหว่างการรออนุมัติ ในกรณีที่ครูเปลี่ยนใจไปเลือกหลักสูตรอื่น ซึ่งในภาพรวมจากจำนวนครูทั่วประเทศ 378,205 คน ครูที่ได้ลงทะเบียนกับโครงการผ่านระบบสำเร็จ มีจำนวน 305,894 คน คิดเป็น 80.88% หรือ 81% ของครูทั้งหมด
สำหรับประเด็นที่บางหน่วยมีการทอนเงินค่าอบรมบางส่วน และอบรมไม่ครบตามที่เขียนในโครงการ ทาง สพฐ. ได้ลงไปตรวจสอบและพบว่ากระแสข่าวเป็นความจริง โดย สพฐ. ได้รับแจ้งจากหน่วยอบรมในพื้นที่ ซึ่งช่วยกันรักษาสิทธิ์และ ปกป้องครูอย่างเข้มแข็ง ไม่ให้มีการเอาเปรียบครูได้ ทั้งนี้ สพฐ. ได้ดำเนินการตั้งทีมกฏหมายเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริง และยังได้ส่งเรื่องนี้ไปให้ทางสถาบันคุรุพัฒนาสืบสวนตามอำนาจการถอดถอนออกจาก List Courses ที่ได้รับการรับรองอีกด้วย ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับภาพรวมของโครงการ และผู้จัดคนอื่นที่จัดหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งครูทั่วประเทศที่ตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไปด้วย