บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2020

สพฐ. ร่วมถวายแจกันดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รูปภาพ
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   พร้อมด้วยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ถวายแจกันดอกไม้พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ศูนย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร .

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563

รูปภาพ
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และภาคีเครือข่าย โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” โดยสามารถดาวน์โหลดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันยาเสพติดและบทพูดเสียงตามสายโรงเรียน ได้จากลิงก์ https://drive.google.com/drive/u/ 0/ folders/ 1 meqcB 3 iHHcvB 1 WobkVmkJR 5 jElFLp 9 V 9   หรือ คิวอาร์โค้ด ด้านล่าง

รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 7

รูปภาพ
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7 โดยมี พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ 7 จำนวน 80 คน คณาจารย์ สจว.สปท. และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดอบรมโดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงฯ มีระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 รวม 4 เดือน โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการระดับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโครงการโรงเรียนสุจริตทั่วประเทศ สำหรับการอบรมมีวัตถุประส