บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2020

เปิดรับสมัครแล้ว!!! กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 : Thailand English Online Contest 6 (TEOC6)

รูปภาพ
ขอเชิญชวน น้อง ๆ นักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 : Thailand English Online Contest 6 (TEOC6) เพื่อชิงถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือผู้สนับสนุน ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.engtest.net หรือ https://www.engtest.net/forum/detail.php?type_id=02-03&&topic_id=4796 และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 021708725 ถึง 6 E-Mail : engtest_eol@hotmail.com , englishonline.eol@gmail.com Facebook : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ By EOL LINE ID : english_online และ YouTube : EOL System

เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่มอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานตามแนวคิด “สร้างโรงเรียนนานาชาติให้ชุมชน” ณ จังหวัดภูเก็ต

รูปภาพ
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ตามที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ประกอบกับการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ตนั้น ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ตามแนวคิด “สร้างโรงเรียนนานาชาติให้ชุมชน” ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ได้ร่วมระดมความคิดเห็น รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อร่วมกันสร้าง “Phuket Model” ร่วมกับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่