วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

การประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์ทดลอง พัฒนากระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะ ตามระดับคุณภาพของการประเมินของนักเรียนนานาชาติ(PISA)


ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์ทดลอง พัฒนากระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะ ตามระดับคุณภาพของการประเมินของนักเรียนนานาชาติ(PISA) โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินในปี 2018 ใน 20 โรงเรียน 10 เขตพื้นที่การศึกษา มุ่งสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำมาประมวลเป็น Best Learning ระดับชั้นเรียน ก่อนนำไปใช้ในภาพรวมของประเทศ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวม 240 คน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 24 เม.ย 2560


รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560


ช่วงบ่าย วันที่22 เมษายน 2560) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)

รองฯบุญรักษ์ ยอดเพชร รองฯสุจิตรา พัฒนะภูมิ ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยจ.เชียงราย


วันที่ 22 เมษายน 2560 ณ รร.บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.เชียงราย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการกพฐ. นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ กพฐ. ติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบบรรจุบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี 2560  (อ่านต่อ)

สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี พศ. 2560


(วันที่ 22 เมษายน 2560) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหาร สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อ)

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

จับฉลาก ม.1 ทั่วประเทศ 16 แห่ง ร.ร.ทั่วไปเหลือที่จัดสรร 5 – 20 เม.ย. 60


(7 เมษายน 2560) ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ นายพิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษา สพฐ.
ด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เยี่ยมชมการจับฉลากรับนักเรียนเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2560
บรรยากาศไม่คึกคักเหมือนในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย โดยปีนี้เหลือโรงเรียนที่จับฉลากทั่วประเทศเพียง 16 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสสำหรับเด็กในพื้นที่ได้เรียนใกล้บ้าน ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงได้ตามแผนแล้วและสำหรับโรงเรียนทั่วไปยังมีที่นั่งเหลือ ย้ำผู้ปกครองที่บุตรหลานยังไม่มีที่เรียนเร่งแจ้งขอจัดสรร 5 – 20 เมษายน 2560 นี้ (อ่านต่อ)