วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

“1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”

1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”
.........................................
ภายหลังการประชุม ครม. สัญจรที่ราชภัฏลำปาง ท่านนายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) หมู่ที่ 8 บ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โรงเรียนแห่งนี้ เป็นหนึ่งในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน มีที่ตั้งอยู่ในเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนตำบลแม่เมาะ มีการคมนาคมสะดวก คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และโรงเรียนมีความพร้อมในการเข้ารับการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
.
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
............................วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วิ่งสานฝันการศึกษา สู่จังหวัดชายแดนใต้ DREAM RUN


ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยชมรมครู-ผู้ปกครองนักเรียน
ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จัดวิ่งการกุศล 5k Dream run วิ่งสานฝันการศึกษาสู่จังหวัดชายแดนใต้
.
ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มีดำริให้จัดตั้งชมรมครู-ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ให้มีความพร้อมในการศึกษาและให้ผู้ปกครองได้เข้ามาดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จำนวนทั้งสิ้น 1,290 คน จากจำนวนโรงเรียน 12 แห่ง ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย)
.
ชมรมครู-ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายซาการียา บิณยูซูฟ เป็นประธานชมรมฯ และได้มีจัดกิจกรรม
วิ่งการกุศล 5k Dream run วิ่งสานฝันการศึกษาสู่จังหวัดใช้แดนใต้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา การจัดวิ่งการกุศลในครั้งนี้เพื่อจัดหาทุนมาใช้ในการจัดการศึกษาของนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
.
รายละเอียดการวิ่งการกุศล
ช่องทางรับสมัคร 2 ช่องทาง
ช่องทางสมัครออนไลน์เปิดรับสมัครบัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ตามที่อยู่ลิงค์ หรือสแกน QR CODE https://drive.google.com/open…
.
ช่องทางการโอนค่าสมัคร
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีปัตตานี
เลขที่บัญชี 763-0-58000-2 ชื่อบัญชี ชมรมครูผู้ปกครองโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
.
ช่องทางสมัครด้วยตนเองเปิดรับสมัครบัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 073-420-360
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี 073-420-258
ปัตตานี เอกสปอร์ต ร้านรองเท้าพี่เอก ตลาดโต้รุ่งปัตตานี 073-332-123
นราธิวาส มาสด้า ชูเกียรติ 081-7989645
ยะลา ร้าน living-room
หาดใหญ่ FIT lab ประตู 108 มอ.หาดใหญ่ 074-260-798
สงขลา FIT lab เตาหลวง 084-6323-624
หมายเหตุ เปิดรับสมัครและสามารถรับเสื้อและหมายเลขวิ่งวันสุดท้าย บริเวณจัดงาน วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 20.00 น. สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมงานที่ไม่สามารถสมัครทั้ง 2 ช่องทางได้ ค่าสมัคร 350 บาท ทุกค่าสมัคร 50 บาท มอบให้กับชมรมครู-ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
.
โดยระยะทางการวิ่ง 5 กิโลเมตร จุดปล่อยตัวบริเวณรูปปั้นคนอ่านหนังสือกลับตัวหน้าฐานทัพเรือสงขลา
.
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561
วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 รับเสื้อพร้อมหมายเลขตามสถานที่รับสมัคร

"สพฐ. เปิดลานกีฬาโรงเรียน ส่งเสริมคนไทยออกกำลังกาย""สพฐ. เปิดลานกีฬาโรงเรียน ส่งเสริมคนไทยออกกำลังกาย"
.
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ต.สำโรง จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมมอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ครู นักเรียน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและเล่นกีฬาร่วมกันในพิธีเปิดนี้
.
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า โครงการเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในส่วนของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดเป็นเป้าหมายหลักให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศได้ในทุกมิติ ซึ่งการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ จะสะท้อนถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อมุ่งการบรรลุผลสำเร็จต่อเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ
.
จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มองเห็นความสำคัญในการที่จะใช้สถาบันทางการศึกษาที่มีอยู่ทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประชาชนคนไทย ให้หันมาสนใจในการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมตามวัย จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมเพื่อเปิดตัวโครงการดังกล่าวขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยร่วมกับผู้บริหารการศึกษาระดับสูงของจังหวัดในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี ภายใต้หลักการเน้นให้ความรู้คู่ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตโรคภัย ส่งเสริมคนไทย ใฝ่ใจออกกำลังกาย โดยขยายแนวนโยบายออกไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มทั้งข้าราชการ พ่อค้าประชาชนในทุกชุมชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งของชีวิตในครอบครัว ที่ทำงาน หรือโรงงาน มาออกกำลังกายนอกเวลาการทำงาน เพื่อเติมเต็มพลังชีวิตให้มีสุขภาพที่ดี ในลานกีฬาของสถาบันทางการศึกษาที่อยู่ใกล้ที่ทำงานหรือที่พักอาศัย ซึ่งพร้อมเปิดกว้างให้ทุกคนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่อาคารสถานที่และบุคลากรครูที่มีอยู่ มิให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ซึ่งขณะนี้ สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสมุทรปราการมีความพร้อม และยินดีต้อนรับประชาชนทุกหมู่เหล่าของหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน เข้ามาใช้บริการด้วยรอยยิ้ม โดยกำหนดจุดเปิดตัวโครงการเป็นแห่งแรก ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
.
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเปิดลานกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกายมากกว่า 600 คน ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับนั้น นอกจากประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังทำให้ประชาชนในชุมชนมีความรักความสามัคคีมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนมีกิจกรรมเปิดลานกีฬา รวมถึงประชาชนในชุมชนยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนอีกด้วย
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

"สพฐ. ออกตรวจร่วมเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเทศกาลวันลอยกระทง ในพื้นที่ จ.นนทบุรี"
"สพฐ. ออกตรวจร่วมเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเทศกาลวันลอยกระทง ในพื้นที่ จ.นนทบุรี"
.
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือและดูแลนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) นายธีรวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นางจรูญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นายอนุกูล มโนชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ฉก.ชน.สพฐ. รวมถึงเจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพฐ. และ ฉก.ชน.สพม.เขต 3 ร่วมกับ พลตำรวจตรี รัชกฤช รัมจันทร์ สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.เมืองนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ และศูนย์เขมาภิรตาราม ออกตรวจพื้นที่บริเวณท่าน้ำวัดเขมาภิรตาราม สะพานเจษฎาบดินทร์ และโรงแรมภายในซอยเรวดี จ.นนทบุรี เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเพื่อป้องกันป้องปรามเหตุความประพฤติไม่เหมาะสม และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561
.
ทั้งนี้ สพฐ. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง โดยมีมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนร่วมกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งมี 2 กิจกรรมหลัก คือ การเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติงานตรวจพื้นที่เสี่ยงหรือจุดอับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น เทศกิจ ฝ่ายทหาร ที่อยู่ในพื้นที่ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนให้เหมาะสม รวมถึงป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยต่างๆ เช่น อันตรายจากการเล่นประทัด/ดอกไม้ไฟ อันตรายจากการจมน้ำ และพฤติกรรมที่ทำให้เกิดภาวะเสี่ยง เป็นต้น และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์และให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงผลของความประพฤติที่อยู่ในภาวะเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงเทศกาลลอยกระทงซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
.
นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีความตระหนักในสถานการณ์ปัจจุบันของเด็กนักเรียน รวมถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในหลายกรณี เช่น ความรุนแรง การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และอุบัติเหตุ โดยจากการหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ มีความเห็นร่วมกันว่าจำเป็นต้องมีมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนร่วมกันอย่างใกล้ชิด จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์และเฝ้าระวังเหตุนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจากการลงพื้นที่ จ.นนทบุรี ในวันนี้พบว่ามีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นตามมาตรการที่วางไว้ และภาคส่วนต่างๆ ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน และชุมชน ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สพฐ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง


สพฐ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง
-------------------------------------------------------------
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวัง และส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง โดยมี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พล.ต.ต. อำนาจ จันทร์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่นนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 
.
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีความตระหนักในสถานการณ์เด็กนักเรียนความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในหลายๆ กรณี เช่น ความรุนแรง การตั้งครรภ์ไม่พร้อม อุบัติเหตุ โดยจากการหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ มีความเห็นร่วมกันว่าจำเป็นต้องมีมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนร่วมกันอย่างใกล้ชิด จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์และเฝ้าระวังเหตุนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมในช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงของทุกปี ซึ่งมี 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการเพิ่มความเข้มการปฏิบัติงานตรวจพื้นที่เสี่ยง /จุดอับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น เทศกิจ ฝ่ายทหาร ในพื้นที่ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนให้เหมาะสม รวมถึงป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยต่างๆ เช่น อันตรายจากการเล่นประทัด /ดอกไม้ไฟ อันตรายจากการจมน้ำ และพฤติกรรมที่ทำให้เกิดภาวะเสี่ยง เป็นต้น และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์และให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงผลของความประพฤติที่อยู่ในภาวะเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองต่อไป
.
“โดยการดำเนินงานในวันนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก ทุกสำนัก ใน สพฐ. ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย หน่วยงานในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เขต 2 และที่สำคัญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมเตรียมการประสานงาน ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนเตรียมงานให้ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งผมต้องขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับนักเรียน จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเสมอมา” นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน กล่าว
.
อนึ่งภายในงานมีการแสดง พร้อมด้วยนิทรรศการเพื่อรณรงค์เฝ้าระวังด้านความปลอดภัยในวันลอยกระทง และรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปิดท้ายด้วยการปล่อยขบวนเฝ้าระวังเหตุวันลอยกระทงของภาคีเครือข่าย และขบวนรณรงค์ของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รมช.ศธ. วางศิลาฤกษ์เปิดอาคารเรียนโรงเรียนสองพี่น้อง พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรมช.ศธ. วางศิลาฤกษ์เปิดอาคารเรียนโรงเรียนสองพี่น้อง พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
----------------------------------------------
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เปิดอาคารเรียนโรงเรียนสองพี่น้อง พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนสองพี่น้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา และโรงเรียนบางลี่วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
.
โดยช่วงเช้า ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เปิดอาคารเรียนโรงเรียนสองพี่น้อง เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่ชำรุดเนื่องจากสร้างมาเป็นเวลานานกว่า 48 ปี ซึ่งทำให้นักเรียนได้มีอาคารที่พอเพียงในการเรียนการสอน และต่อมาได้เดินทางไปยังโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา เพื่อรับชมการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน พร้อมรับฟังการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งภายหลังการรับฟัง รมช.ศธ. ได้มอบนโยบายทางการศึกษา และแนวทางในการดำเนินการของรัฐบาล เช่น โครงการ "โรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School" โดยการร่วมมือกับเอกชน และชุมชน จะทำให้โรงเรียนพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากนั้นได้ร่วมพูดคุยกับนักเรียนพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก อีกทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน พร้อมเดินตรวจเยี่ยมบ้านพักครูที่มีการชำรุดจากการใช้งานเป็นเวลานาน และได้สั่งการให้ เลขาธิการ กพฐ. ดำเนินการหางบประมาณมาปรับปรุงบ้านพักครู เพื่อให้ครูได้ที่พักที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูอีกด้วย
.
ในช่วงบ่าย รมช.ศธ. ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบางลี่วิทยา เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดย รมช.ศธ. กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องเร่งปรับตัว คือ การที่เด็กเปลี่ยน Generation ซึ่งเรียกว่า Generation Z หรือ Gen Z โดยเด็กในยุคนี้ เป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี ทำให้กระบวนการเรียนรู้ของเด็กเปลี่ยนไป อีกทั้งองค์ความรู้ที่ครูได้รับเมื่อเวลาผ่านไป 5-6 ปี ก็จะล้าสมัย ดังนั้นครูจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับเด็ก และเพื่อให้เด็กในยุคนี้ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ครูจึงต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน หมั่นตั้งคำถามเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ฝึกคิด และสามารถวิเคราะห์ได้ โดยให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่จริง จากสถานประกอบการ หรือชุมชน จนเด็กสามารถบูรณาการการเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรมต่อไปได้ พร้อมทั้งจะต้องทำให้เด็กสามารถค้นพบตัวตนของตนเองให้ได้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก โดยเน้นทักษะชีวิต และทักษะอาชีพเป็นสำคัญ เพื่อที่เด็กจะได้นำไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป