วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

ชุดความรู้ NuPETHS

      
       กรมอนามัยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด โดยส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ทักษะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สามารถจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านอาหาร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับครอบครัว ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ E-book สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิ๊กที่นี่