บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2017

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 28 ก.พ. 2560

Download :  ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 28 ก.พ. 2560

พิธีทำบุญสำนักงานใหม่ ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปภาพ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 นายสนิท แย้มเกษร ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักงานใหม่ ณ ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ. ลงพื้นที่หารือแก้ไขปัญหาโรงเรียนไอซียู ณ โรงเรียนถูขัดรวมไทยพัฒนา จ.พิษณุโลก

รูปภาพ
25 กุมภาพันธ์ 2560) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร และนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน" หรือโรงเรียนไอซียู ณ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา อำเภอนครไทย โดยมีนายอำเภอ ผู้แทนฝ่ายความมั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นายสมพร จันดาหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือร่วมกัน ( อ่านต่อ )

รมว.ศธ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรม(Boot camp) ระดับภูมิภาค ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

รูปภาพ
(24 กุมภาพันธ์ 2560) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารระดับ สพฐ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot camp) ระดับภูมิภาค ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดจัดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคเหนือล่าง ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ( อ่านต่อ )

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 27 ก.พ. 2560

Download :  ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 27 ก.พ. 2560

รมว.ศธ. เปิดการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนยกระดับ คุณภาพโรงเรียนไอซียู ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ

รูปภาพ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบแนวนโยบายในการดำเนินงานขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน คุณภาพโรงเรียนไอซียู ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ ( อ่านต่อ )

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 24 ก.พ. 2560

Download : ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 24 ก.พ. 2560

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 23 ก.พ. 2560

Download :  ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 23 ก.พ. 2560

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 22 ก.พ. 2560

Download :  ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 22 ก.พ.2560

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 21 ก.พ. 2560

Download :  ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 21 ก.พ. 2560

สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาฯ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์. กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ
สำนักบริหารงานการศืกษาภาคบังคับ. สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาอ้ตลักษณ์ผู้เรียนภาคบังคับสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2560 ( อ่านต่อ )

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 20 ก.พ. 2560

Download :  ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 20 ก.พ. 2560

"โรงเรียน ICU" ลดความเหลื่อล้ำทางการศึกษาไทย

"โรงเรียน ICU" ลดความเหลื่อล้ำทางการศึกษาไทย from PR OBEC

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 16 ก.พ. 2560

Download :  ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 16 ก.พ. 2560

เลขากพฐ.ติดตามความพร้อม 4 โรงเรียนรับพระราชทานอาคารต้านแผ่นดินไหวที่เชียงราย

รูปภาพ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เดินทางลงพื้นที่เชียงราย เพื่อติดตามความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ที่ได้รับพระราชทานอาคารต้านแผ่นดินไหวจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารทั้ง 4 แห่ง ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ( อ่านต่อ )

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงาน"เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ:ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ" ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพ
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมงาน"เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ:ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ" ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ ( อ่านต่อ )

รมว.ศธ.เปิดค่าย Boot Camp รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

รูปภาพ
13 ก.พ.2560 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot camp) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31(สพม.31) โดยมี Mr Andrew Glass ผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทย ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา, นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 31, ดร.สมัคร ไวยขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ครูอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม ( อ่านต่อ )

สพฐ. จับมือ สตช. รณรงค์เฝ้าระวังส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์

รูปภาพ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่นในระดับพื้นที่ และร่วมกันปล่อยขบวนตรวจร่วมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อรณรงค์เฝ้าระวังเหตุความปลอดภัยและส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสมของเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ( อ่านต่อ )

กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญร่วมงาน "เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพ ตามรอยพ่อ"

รูปภาพ

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 14 ก.พ. 2560

Download :  ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 14 ก.พ. 2560

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 9 ก.พ. 2560

Download : ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 9 ก.พ. 2560

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 8 ก.พ. 2560

Download :  ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 8 ก.พ. 2560

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 7 ก.พ. 60

Download :  ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 7 ก.พ. 60

เลขาธิการ กพฐ.เปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนาฯ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

รูปภาพ
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม เพื่อออกแบบสำรวจความต้องการการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ( อ่านต่อ )

สพฐ.แพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง “เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560”

รูปภาพ
นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมสด เรื่อง “เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์กรุงเทพมหานคร ( อ่านต่อ )

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 6 ก.พ. 60

Download :  ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 6 ก.พ. 60

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม "รวมพลังสร้างสรรค์ทีม" (The Synergy Teamwork)

รูปภาพ
วันนี้ 08.00 น. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม "รวมพลังสร้างสรรค์ทีม" (The Synergy Teamwork) ( อ่านต่อ )

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 3 ก.พ. 2560

Download : ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 3 ก.พ. 2560

สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ห้องเรียนกีฬา..บ่มเพาะต้นกล้านักกีฬาไทย”

รูปภาพ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ห้องเรียนกีฬา..บ่มเพาะต้นกล้านักกีฬาไทย” ( อ่านต่อ )

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 2 ก.พ.60

Download : ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 2 ก.พ. 2560

สพฐ.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

รูปภาพ
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนในสังกัด ให้การต้อนรับม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (อ่านต่อ)

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 1 ก.พ. 2560

Download :  ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 1 ก.พ. 2560