ข่าวการศึกษา (สพฐ.)

28/04/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 28 เม.ย 2560
27/04/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 27 เม.ย 2560
26/04/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 26 เม.ย 2560
25/04/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 25 เม.ย 2560
24/04/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 24 เม.ย 2560
18/04/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 18 เม.ย 2560
07/04/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 7 เม.ย 2560
05/04/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 5 เม.ย 2560
04/04/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 4 เม.ย 2560
03/04/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 3 เม.ย 2560
28/03/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 28 มี.ค. 2560
27/03/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 27 มี.ค. 2560
24/03/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 24 มี.ค. 2560
23/03/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 23 มี.ค. 2560
22/03/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 22 มี.ค. 2560
17/03/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 17 มี.ค. 2560
16/03/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 16 มี.ค. 2560
15/03/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 15 มี.ค. 2560
14/03/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 14 มี.ค. 2560
13/03/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 13 มี.ค. 2560
10/03/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 10 มี.ค. 2560
09/03/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 9 มี.ค. 2560
08/03/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 8 มี.ค. 2560
07/03/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 7 มี.ค. 2560
06/03/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 6 มี.ค. 2560
03/03/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 3 มี.ค. 2560
02/03/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 2 มี.ค. 2560
28/02/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 28 ก.พ. 2560
27/02/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 27 ก.พ. 2560
24/02/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 24 ก.พ. 2560
23/02/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 23 ก.พ. 2560
22/02/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 22 ก.พ. 2560
21/02/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 21 ก.พ. 2560
20/02/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 20 ก.พ. 2560
16/02/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 16 ก.พ. 2560
15/02/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 15 ก.พ. 2560
14/02/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 14 ก.พ. 2560
09/02/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 9 ก.พ. 2560
07/02/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 7 ก.พ. 2560
06/02/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 6 ก.พ. 2560
02/02/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 2 ก.พ. 2560
01/02/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 1 ก.พ. 2560
27/01/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 27 ม.ค. 2560
26/01/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 26 ม.ค. 2560
25/01/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 25 ม.ค. 2560
24/01/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 24 ม.ค. 2560
23/01/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 23 ม.ค. 2560
20/01/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 20 ม.ค. 2560
19/01/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 19 ม.ค. 2560
18/01/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 18 ม.ค. 2560
17/01/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 17 ม.ค. 2560
16/01/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 13 ม.ค. 2560
12/01/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 12 ม.ค. 2560
12/01/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 11 ม.ค. 2560
09/01/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 9 ม.ค. 2560
06/01/2560 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 6 ม.ค. 2560
29/12/2559 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 29 ธ.ค. 2559
28/12/2559 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 28 ธ.ค. 2559
28/12/2559 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 27 ธ.ค. 2559
23/12/2559 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 23 ธ.ค. 2559
22/12/2559 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 22 ธ.ค. 2559
21/12/2559 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 21 ธ.ค. 2559
20/12/2559 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 20 ธ.ค. 2559
19/12/2559 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 19 ธ.ค. 2559
16/12/2559 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 16 ธ.ค.2559
15/12/2559 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 15 ธ.ค. 2559
14/12/2559 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 14 ธ.ค. 2559
13/12/2559 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 13 ธ.ค. 2559
13/12/2559 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 12 ธ.ค. 2559
09/12/2559 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 9 ธ.ค. 2559
08/12/2559 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 8 ธ.ค. 2559
07/12/2559 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 7 ธ.ค. 2559
06/12/2559 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 6 ธ.ค. 2559
02/12/2559 ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 2 ธ.ค. 2559

สพฐ. ประชุมประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566

  นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมประกวดคัดเลือกโร...