บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2017

ข่าวการศึกษา(สพฐ.)วันที่ 28 เม.ย 60

Download ข่าวการศึกษา สพฐ.

ประชาสัมพันธ์ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รูปภาพ
                      ประชาสัมพันธ์ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก WIPO ทูลเกล้า ฯ ถวาย "รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์" พ.ศ. 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 27 เม.ย 2560

Download :  ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 27 เม.ย 2560

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 26 เม.ย 2560

Download :  ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 26 เม.ย 2560

รมว.ศธ ตรวจเยี่ยมสนามสอบครู ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

รูปภาพ
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย พร้อมกับเปิดงานโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค(ภาคกลาง) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1302366846526236.1073742534.10...

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 25 เม.ย 2560

Download : ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 25 เม.ย 2560

การประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์ทดลอง พัฒนากระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะ ตามระดับคุณภาพของการประเมินของนักเรียนนานาชาติ(PISA)

รูปภาพ
ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์ทดลอง พัฒนากระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะ ตามระดับคุณภาพของการประเมินของนักเรียนนานาชาติ(PISA) โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินในปี 2018 ใน 20 โรงเรียน 10 เขตพื้นที่การศึกษา มุ่งสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำมาประมวลเป็น Best Learning ระดับชั้นเรียน ก่อนนำไปใช้ในภาพรวมของประเทศ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวม 240 คน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 24 เม.ย 2560

Download :  ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 24 เม.ย 2560

รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

รูปภาพ
ช่วงบ่าย วันที่22 เมษายน 2560) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร ( อ่านต่อ )

รองฯบุญรักษ์ ยอดเพชร รองฯสุจิตรา พัฒนะภูมิ ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยจ.เชียงราย

รูปภาพ
วันที่ 22 เมษายน 2560 ณ รร.บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.เชียงราย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการกพฐ. นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ กพฐ. ติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบบรรจุบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี 2560  ( อ่านต่อ )

สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี พศ. 2560

รูปภาพ
(วันที่ 22 เมษายน 2560) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหาร สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร ( อ่านต่อ )

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 18 เม.ย 2560

Download :  ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 18 เม.ย 2560

จับฉลาก ม.1 ทั่วประเทศ 16 แห่ง ร.ร.ทั่วไปเหลือที่จัดสรร 5 – 20 เม.ย. 60

รูปภาพ
(7 เมษายน 2560) ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ นายพิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เยี่ยมชมการจับฉลากรับนักเรียนเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2560 บรรยากาศไม่คึกคักเหมือนในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย โดยปีนี้เหลือโรงเรียนที่จับฉลากทั่วประเทศเพียง 16 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสสำหรับเด็กในพื้นที่ได้เรียนใกล้บ้าน ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงได้ตามแผนแล้วและสำหรับโรงเรียนทั่วไปยังมีที่นั่งเหลือ ย้ำผู้ปกครองที่บุตรหลานยังไม่มีที่เรียนเร่งแจ้งขอจัดสรร 5 – 20 เมษายน 2560 นี้ ( อ่านต่อ )

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 7 เม.ย 2560

Download :   ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 7 เม.ย 2560

ศธ. จัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 พร้อมเชิญเพื่อนบ้านร่วมงาน สานสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

รูปภาพ
วันที่ 5 เมษายน 2560 นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 และได้รับเกียรติจาก นายดาโตะ เซอรี มาหาเดส บินกาเลด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประเทศมาเลเซีย มาร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้ พร้อมด้วย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะผู้บังคับการค่ายชุมนุมฯ นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รวมถึงผู้บริหารการศึกษาและสถานศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลูกเสือ ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ( อ่านต่อ )

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 5 เม.ย 2560

Download :   ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 5 เม.ย 2560

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 4 เม.ย 2560

Download :  ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 4 เม.ย 2560

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบเข้าเรียนต่อของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

รูปภาพ
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบเข้าเรียนต่อของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและรับฟังปัญหาในการรับสมัครสอบพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่สอบในวันที่ 1 เมษายน 2560 จะประกาศผลและรายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2560 ดูรูปภาพเพิ่มเติม : http://www.obec.go.th/news/79233

ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 3 เม.ย 2560

Download :   ข่าวการศึกษา (สพฐ.) วันที่ 3 เม.ย 2560

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.ตรวจสนามสอบรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

รูปภาพ
                 1 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนศึกษานารี นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ติดตามการรับนักเรียนในสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 โดยภายหลังการตรวจเยี่ยม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ได้รับรายงานตัวเลขการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 281 แห่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีที่นั่งสามารถรับได้ 99,812 คน จำนวนสมัคร 249,530 คน มีอัตราการแข่งขัน 1:2.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีที่นั่งที่สามารถรับได้ 94,959 คน จำนวนสมัคร 207,810 คน มีอัตราการแข่งขัน 1:2 ซึ่งได้กำชับให้โรงเรียน จัดสอบด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม โดย สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบด้วย