บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2020

สาร สอ.ศธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

                      สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดส่งสาร สอ.ศธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 ให้สมาชิกรับทราบข่าวความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ รวมทั้งสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน                 สอ.ศธ. ได้รวบรวมเนื้อสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก อาทิ                      "สารประธานกรรมการ"                        "มอง....สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ                      "ดอกไม้พุ่มเข้าพรรษา                       "New Normal คำนี้คืออะไร                     "สมุนไพรไทยใช้เป็นหายป่วย                        "ชุมเห็ดไทย                   เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบโดยทั่วกัน