SMART EDUCATION


SMART EDUCATION

SMART EDUCATION

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำโครงการ "Smart Education" ที่อธิบายกลวิธีการปฏิรูปการศึกษาไทยในด้านต่างๆ ในรูปแบบสื่อที่เข้าใจง่าย โดยมีคลิปวีดีโอทั้งหมด 15 ตอน ด้วยพิธีกรคู่หูคู่ฮาอย่างนายสตาร์บัคที่มารับบทเป็นคุณครูที่จะคอยไขข้อข้องใจในปัญหาต่างๆ และพี่เปิ้ล นาครตัวแทนการซักคำถามในหลากหลายมุมมอง จะสนุกและได้รับสาระขนาดไหน คลิกที่รูปของแต่ละตอน เพื่อรับชมคลิปวีดีโอได้เลย!!

นอกจากนี้ยังจัดทำในรูปแบบ "อินโฟกราฟฟิค" ที่เข้าใจง่าย สรุปภาพรวมของโครงการ Smart Education เพื่อฟื้นฟูระบบการศึกษาไทย จะเป็นยังไงไปดูกัน !!!

สพฐ. ประชุมประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566

  นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมประกวดคัดเลือกโร...