วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

บทความ l กรณีศึกษาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


บทความเรื่อง... เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด คลิกที่นี่
บทความเรื่อง... ผมสาหัส แต่หมอบอกบาดเจ็บ, ขอมากเกินไปหรือเปล่า, ขอเอกสารการไปราชการ, ศูนย์การค้าขนาดเล็ก แต่ปัญหาไม่เล็ก และความคืบหน้าร่าง พรบ. ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ


บทความเรื่อง... ขอดูใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน, น้ำที่คุณดื่ม สะอาดไหม?, ปล่อยน้ำเน่า เข้าบ่อปลา และถูกเลขท้าย 3 ตัว 157


📣ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนรายการออกอากาศ📣

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ขอเปลี่ยนเวลาออกอากาศ จาก วันพุธ เวลา 07.30 - 09.00 น. เป็น   วันพฤหัสบดี เวลา 07.30 - 09.00 น.   ( เริ่มตั้งแต่ วั...