ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และภาคีเครือข่าย โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด”

โดยสามารถดาวน์โหลดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันยาเสพติดและบทพูดเสียงตามสายโรงเรียน ได้จากลิงก์
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1meqcB3iHHcvB1WobkVmkJR5jElFLp9V9  หรือ คิวอาร์โค้ด ด้านล่างโพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สพฐ. เชิญดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” เลี่ยงความเสี่ยงใน รร. และชีวิตประจําวัน

สพฐ. ระดมความคิดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์วิกฤตที่จะเกิดกับสถานศึกษาในสังกัด

รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. ทั่วประเทศ “โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย”