บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2018

โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561

รูปภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ 

ประชาสัมพันธ์เพื่อการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

         ด้วย คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น มีผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติจำนวน 125 ราย จึงประชาสัมพันธ์เพื่อโปรดทราบและเชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฏหมายและการบริหารราชการแผ่นดินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติ  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่