วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สพฐ. แจ้ง สพท. เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2566 และเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ อันจะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลานี้ 

📣ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนรายการออกอากาศ📣

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ขอเปลี่ยนเวลาออกอากาศ จาก วันพุธ เวลา 07.30 - 09.00 น. เป็น   วันพฤหัสบดี เวลา 07.30 - 09.00 น.   ( เริ่มตั้งแต่ วั...