บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2018

วิ่งสานฝันการศึกษา สู่จังหวัดชายแดนใต้ DREAM RUN

รูปภาพ
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยชมรมครู-ผู้ปกครองนักเรียน ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จัดวิ่งการกุศล 5k Dream run วิ่งสานฝันการศึกษาสู่จังหวัดชายแดนใต้ . ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มีดำริให้จัดตั้งชมรมครู-ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ให้มีความพร้อมในการศึกษาและให้ผู้ปกครองได้เข้ามาดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จำนวนทั้งสิ้น 1,290 คน จากจำนวนโรงเรียน 12 แห่ง ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) . ชมรมครู-ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายซาการียา บิณยูซูฟ เป็นประธานชมรมฯ และได้มีจัดกิจกรรม วิ่งการก

"สพฐ. เปิดลานกีฬาโรงเรียน ส่งเสริมคนไทยออกกำลังกาย"

รูปภาพ
"สพฐ. เปิดลานกีฬาโรงเรียน ส่งเสริมคนไทยออกกำลังกาย" . วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ต.สำโรง จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมมอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ คร ู นักเรียน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและเล่นกีฬาร่วมกันในพิธีเปิดนี้ . พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า โครงการเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในส่วนของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดเป็นเป้าหมายหลักให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศได้ในทุกมิติ ซึ่งก

"สพฐ. ออกตรวจร่วมเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเทศกาลวันลอยกระทง ในพื้นที่ จ.นนทบุรี"

รูปภาพ
"สพฐ. ออกตรวจร่วมเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเทศกาลวันลอยกระทง ในพื้นที่ จ.นนทบุรี" . วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือและดูแลนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) นายธีรวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นางจรูญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นายอนุกูล มโนชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรี ยน ฉก.ชน.สพฐ. รวมถึงเจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพฐ. และ ฉก.ชน.สพม.เขต 3 ร่วมกับ พลตำรวจตรี รัชกฤช รัมจันทร์ สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.เมืองนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ และศูนย์เขมาภิรตาราม ออกตรวจพื้นที่บริเวณท่าน้ำวัดเขมาภิรตาราม สะพานเจษฎาบดินทร์ และโรงแรมภายในซอยเรวดี จ.นนทบุรี เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเพื่อป้องกันป้องปรามเหตุความประพฤติไม่เหมาะสม และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 . ทั้งนี้ สพฐ. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้า

สพฐ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง

รูปภาพ
สพฐ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง ------------------------------------------------------------- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวัง และส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง โดยมี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พล.ต.ต. อำนาจ จันทร์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่นนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี  . นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีความตระหนักในสถานการณ์เด็กนักเรียนความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในหลายๆ กรณี เช

รมช.ศธ. วางศิลาฤกษ์เปิดอาคารเรียนโรงเรียนสองพี่น้อง พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

รูปภาพ
รมช.ศธ. วางศิลาฤกษ์เปิดอาคารเรียนโรงเรียนสองพี่น้อง พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ---------------------------------------------- วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เปิดอาคารเรียนโรงเรียนสองพี่น้อง พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนสองพี่น้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา และโรงเรียนบางลี่วิทยา สังกัดสำนักงาน